Astrologia Ewolucyjna

12 znaków zodiaku i ich archetypy

Każdy z 12 znaków zodiaku jest zdefiniowany przez element, jakość i energię yin lub yang. Jednocześnie każdemu z tych znaków przypisane są różne archetypy. Ważne jest, aby zrozumieć, że archetypy opisujące konkretny znak zodiaku niekoniecznie mówią coś o osobowości osób urodzonych pod tym znakiem. Do tego potrzebna jest analiza całego horoskopu.

Baran ♈︎ - Mars ♂︎ - 1. Dom

Ogień, Jakość-Kardynalna, Yang

JESTEM NUMEREM JEDEN

Indywidualność ~ Autonomia ~ Wyjątkowość ~ Indywidualna / Subiektywna Świadomość

POCZĄTEK

Zupełnie nowy ~ Bez koncepcji ~ W procesie stawania się ~ Nowe doświadczenia, także w stosunku do siebie ~ Brak pojęcia kim sie jest ~ Niepewność, która objawia się poprzez „wciśnięcie gazu”

CIAŁO FIZYCZNE

Narodziny ~ Fizyczna separacja ~ Głowa

ENERGIA DZIAŁANIA

Fizyczny, instynktowny akt ~ Czyn i działanie ~ Wybuch energii ~ Spontaniczność ~ Odwaga ~ Impulsywność ~ Siła ~ Dominacja ~ Przemoc ~ Walka ~ Wojna ~ Agresja ~ Spór ~ Gniew ~ Skrajności

DOMAGAM SIĘ

Ogromna potrzeba wolności i niezależności ~ Instynkty ~ Impulsy ~ Subiektywne i seksualne pożądanie ~ Spontanicznie pragnienia, które chcą być spełnione natychmiast i bez zastanowienia

PARADOKS EMOCJONALNY

Pragnienie wolności i niezależności oraz równoczesna chęć przebywania z innymi. Aby rozpoznać siebie, rozpoznać własną prawdziwą naturę: potrzebujemy autonomii i wolności. Jednocześnie jednak potrzebujemy również relacji, ponieważ rozpoznajemy się w kontakcie z drugą osobą.

Byk ♉︎ - Yin-Wenus ♀︎- 2. Dom

Ziemia, Jakość -Stała, Yin

BOGACTWA

Posiadanie ~ Majątek ~ Pieniądze ~ Kapitał własny ~ Własne inwestycje ~ Nieruchomości ~ Zdolność do przetrwania ~ Podtrzymywanie życia ~ Zbieranie ~ Oszczędzanie ~ Przechowywanie ~ Zasoby osobiste ~ „Skarbiec naturalny” ~ Co (w nas) jest ~ Naturalne zdolności ~ Uzdolnienia

RELACJA Z SAMYM SOBĄ ~ WŁASNE POTRZEBY

Zmysły: wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku ~ Relacja z samym sobą ~ Słuchanie siebie ~ Zwracanie uwagi na własne potrzeby ~ Odwoływanie się do własnych potrzeb i zmysłów ~ Przyjemność ~ Dobre samopoczucie

WŁASNA WARTOŚĆ ~ WŁASNE WARTOŚCI

Doceniać ~ Oceniać ~ Samoocena ~ Miłość do siebie ~ Miłość własna ~ Poczucie własnej wartości ~ Własne prawdziwe, naturalne wartości ~ Poczucie własnej godności ~ Pewność siebie

MAGNETYZM

Świadomość własnych zasobów seksualnych ~ Aura ~ Zapachy (feromony) ~ Zmysłowość ~ Własna erotyka ~ Miłość własna ~ Potrzeby seksualne ~ Seksualne samopoznanie ~ Masturbacja

STABILNOŚĆ ~ PEWNOŚĆ W ŻYCIU

Pewność siebie ~ Samowystarczalność ~ Niezawodność ~ Cierpliwość ~ Przewidywalność

PROJEKCJA WARTOŚCI I POTRZEB

Skłonność do lenistwa może przyczynić się do utożsamiania się z wartościami innych oraz substytuowania w ten sposób własnych potrzeb: „Mój mąż jest lekarzem”

ODPORNOŚĆ NA ZMIANY

Ciężka energia ~ Stagnacja ~ Lenistwo ~ Wygoda ~ Opór ewolucyjny ~ Ciasnota umysłu ~ Upór ~ „Syndrom żaby w studni” („Żaba, która mieszka w studni, ocenia zasięg nieba na podstawie krawędzi studni") ~ Izolacja

Bliźnięta ♊︎- Yang-Merkury ☿ - 3. Dom

Powietrze, Jakość-Zmienna, Yang

INTELEKT

Jak się uczymy ~ Uczenie się ~ Zrozumienie ~ Procesy intelektualne ~ Aktywność umysłowa ~ Logika ~ Myślenie liniowe ~ Wiedza empiryczna ~ Nauka ~ Lewa półkula mózgu

KOMUNIKACJA ~ FORMY EKSPRESJI

Jak wykorzystujemy własną wiedzę w komunikacji? ~ Język ~ Słowa ~ Zdania ~ Liczby ~ Ceny ~ Opisy ~ Definicje ~ Postrzeganie ~ Opinie i wymiana informacji ~ Przekazywanie informacji ~ Druga perspektywa ~ Dualizm ~ Teza-antyteza ~ „Czarno-białe” ~ Rozważanie ~ Wymiana myśli ~ Dowolny rodzaj konwersacji ~ Dialog ~ Rozmowa ~ Czytanie ~ Pisanie ~ Arytmetyka ~ Prowadzenie wykładu ~ Nauczanie ~ Język migowy ~Alfabet Braille'a

CIEKAWOŚĆ I ZAINTERESOWANIA

Co nas interesuje ~ Niekończąca się ciekawość ~ Różnorodność pomysłów i inspiracji ~ Szczegóły ~ Duża otwartość

MENTAL BODY

Niepokój ~ Brak koncentracji ~ Powierzchowność

MEDIA I MIEJSCA Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI

Szkoły ~ Uczelnie ~ Biblioteki ~ Książki ~ Czasopisma ~ Gazety ~ Audiobooki ~ Podcasty ~ Radio ~ Telewizja ~ Komputer ~ Telefon ~ Faks ~ Media społecznościowe ~ Strony internetowe ~ E-maile ~ Ulotki ~ Reklama ~ Banery ~ Marketing ~ Czaty ~ Bary ~ Puby

CZYNNOŚCI

Ręce i ich czynności ~ Techniki ~ Technika ~ Rzemiosło

JASNE UMYSŁY ~ POSŁAŃCY ~ SPRYTNI OSZUŚCI

Intelektualiści ~ Myśliciele ~ Akademicy ~ Naukowcy ~ Badacze ~ Studenci ~ Wykształceni ~ Logicy ~ Pisarze ~ Tłumacze ~ Dziennikarze ~ Posłańy ~ Kupcy ~ Żeglarze ~ Złodzieje  Trickser

NETWORKING

Sąsiedzi ~ Sieci informacyjne ~ Transport ~ Infrastruktura ~ Krótkie wycieczki ~ Bazary ~ Centra handlowe ~ Sklepy

RODZEŃSTWO

Castor i Pollux (gwiazdy w gwiazdozbiorze Bliźniąt, bracia w mitologii greckiej)

Rak ♋︎ - Księżyc ☽ - 4. Dom

Woda, Jakość-Kardynalna, Yin

EMOCJONALNY OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Subiektywne, emocjonalne odczuwanie samego siebie w odniesieniu do własnego ciała, rodziny, społeczeństwa i świata innych ludzi ~ Jak postrzegamy siebie emocjonalnie z chwili na chwilę 

EGO ~ EMOCJONALNE EGO

Naturalna soczewka w naszej świadomości, która łączy duszę, boskie Ja z fizycznym ciałem - Soczewka ta jest zabarwiona przez nieświadome wspomnienia, ograniczone identyfikacje, intencje i uwarunkowania karmiczne, co sprawia, ze doświadczamy samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość na swój własny, subiektywny, emocjonalny sposób.

CIAŁO EMOCJONALNE

Emocje jako nośniki informacji ~ Przeczucie ~ Otwartość ~ Współczucie ~ Empatia ~ Wrażliwość ~ Adaptacja ~ Akceptacja ~ Ciągła wymiana energii ~ Zmienność ~ Burzliwość ~ Nastrojowość ~ Chaos ~ Histeria

PODSTAWA EMOCJONALNA

Podstawa życia ~ Wczesne dzieciństwo ~ Rozwój i wzrastanie we wczesnym dzieciństwie ~ Naznaczanie ~ Formowanie ~ Korzenie

MATKA ~ RODZINA

Rodzice ~ Gniazdo rodzicielskie ~ Dom ~ Jakość macierzyństwa ~ Wczesne dzieciństwo ~ Środowisko emocjonalne domu

BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Emocjonalna definicja poczucia bezpieczeństwa ~ Potrzeby emocjonalne ~ Czego potrzebuję, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo? ~ Jak odżywiam się emocjonalnie? ~ Związek z wewnętrznym dzieckiem ~ Wewnętrzna Świątynia

PRZYZWYCZAJENIA

To co jest nam znane i do czego jesteśmy przyzwyczajeni, daje nam poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego ~ Jak przełamujemy swoje nawyki i przyzwyczajenia?

MATRIARCHAT

Lud ~ Grupa etniczna ~ Wioska ~ Wielopokoleniowa rodzina ~ Życie w harmonii z Matką Ziemią ~ Społeczeństwa oparte na wartościach matriarchalnych (które w równym stopniu dotyczą wszystkich: opieka, troska, wolność, utrzymywanie pokoju) ~ Naturalne różnice między płciami i pokoleniami są szanowane, ale nie służą do tworzenia hierarchii - przeciwieństwo społeczeństwa patriarchalnego

DEFINICJA PŁCI

Rola związana z płcią (repertuar zachowań, które w danej kulturze postrzegane są jako typowe bądź akceptowalne dla danej płci) ~ Oczekiwania wobec płci ~ Zmiana płci ~ Anima-Animus ~ Kobieta-Mężczyzna

Lew ♌︎ - Słońce ☉ - 5. Dom

Ogień, Jakość -Stała, Yang

OSOBISTE CENTRUM

Subiektywna osobowość ~ Egocentryzm ~ Zaabsorbowanie sobą ~ Centrum we własnym życiu ~ Kulminacja subiektywności ~ Własna arena

CEL ŻYCIA ~ POTENCJAŁ

Cel w życiu ~ Samorealizacja ~ Robienie, tworzenie czegoś wyjątkowego w życiu ~ Bycie kimś bardzo wyjątkowym ~ Sukces ~ Potencjał

MOC TWÓRCZA

Potencjał ~ Twórcza samorealizacja ~ Kreatywny rozwój potencjału ~ Jak wykorzystujemy nasze osobiste zasoby ~ Życiowa arena samorealizacji ~ Co chcę zrobić ze swoim życiem / Co chcę stworzyć w swoim życiu? Integracja wiedzy ~ Jak integrujemy rzeczy?

KREATYWNOŚĆ

Sztuka ~ Malarstwo ~ Aktorstwo i inne formy twórczego wyrażania siebie ~ Kanał kreatywności ~ Performance ~ Dramat ~ Frustracja nieodkrytego artysty

SUBIEKTYWNE DAWANIE

Subiektywne dawanie ~ pomaganie ~ wspieranie

CHARYZMATYCZNA ENERGIA

Moc ~ Siła ~ Ciepło ~ Światło ~ Witalność ~ Godność ~ Duma ~ Ekspresja ~ Radość ~ Pasja ~ Lekkość ~ Wyjątkowość ~ Promienność ~ Czar ~ Jasna, ciepła, atrakcyjna, magnetyczna, królewska energia 

NIEZALEŻNE PRZEDSIEWZIĘCIE

Boss ~ Szef ~ Przedsiębiorca ~ Król ~ Książę ~ Własna arena ~ Złoto ~ Orientacja na sukces ~ Wygrywanie ~ Koledzy z kampanii ~ Konkurencja ~ Rywalizacja ~ Przeciwnicy

ŻYCIE I PASJA

Skąd czerpię siłę? ~ Co mnie ożywia? ~ Serce ~ Dzieci ~ Zabawa ~ Hazard (gry losowe, kasyno itp.) ~ Hobby ~ Flirt ~ Romans ~ Erotyczna uwaga ~ Życie miłosne ~ Pożądanie ~ Namiętność ~ Energia życiowa

FEEDBACK I UZNANIE

Jestem słońcem, wszyscy powinni mnie podziwiać! ~ Potrzeba uwagi~ Komplementy, pochwały w superlatywnej formie ~ Narcyzm ~ Zaburzenie narcystyczne

Panna ♍︎ - Yin-Merkury ☿ - 6. Dom

Ziemia, Jakość-Zmienna, Yin

GŁĘBOKA ZMIANA

Przemiana ~ Zmiana energii ~ Rozpoznanie deficytu ~ Rozpoznanie błędu ~ Krytyka ~ Samokrytyka ~ Kryzys ~ Analiza ~ Samoanaliza prowadząca do poprawy i samodoskonalenia ~ Wewnętrzny wzrost

ZROZUMIENIE

Samopoznanie ~ Wiedza o sobie ~ Wgląd i zrozumienie przyczyn kryzysu ~ Korekta ~ Doszlifowanie

RZECZYWISTOŚĆ

Rzeczywistość ~ Życie codzienne ~ Codzienność ~ Uwarunkowania jakości życia ~ Realia ~ Realność ~ Twarde stąpanie po ziemi ~ Uziemienie ~ Ziemska realizacja 

ZDROWIE

Wewnętrzne, psychiczne zdrowie ~ Wewnętrzny głos (jeśli go słuchamy, jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie zmiany są konieczne, aby pozostać zdrowym)

SKROMNOŚĆ

Niewinność ~ Czystość ~ Oddanie ~ Uczciwość ~ Współczucie ~ Pomoc ~ Pokora 

CODZIENNE ZAJĘCIA

Praca ~ Działania ~ Zadania ~ Projekty ~ Rutyna ~ Regularność ~ Ćwiczenia ~ Praktyka ~ Przygotowanie ~ Podejście praktyczne ~ Praktyczne doświadczenie i zastosowanie ~ Rzemiosło ~ Mechanika

DROGA JEST CELEM

Wysiłek to sukces ~ Małymi krokami do przodu ~ Wielkie cele składają sie z małych kroków ~ Praca na rzecz innych ~ Niesienie pomocy ~ Sprowadzanie nieba na ziemię

NIEDOSYT I PERFEKCJONIZM

Deficyt ~ Niedostatek ~ Ubytek ~ Wewnętrzna pustka ~ Potrzeba doskonalenia ~ Ciągłe udoskonalenie ~ Niepokój psychiczny i fizyczny ~ Stałe niezadowolenie ~ Perfekcjonizm 

SAMOSABOTAŻ

Samokrytyka ~ Autokrytyka ~ Unikanie ~ Usprawiedliwienia ~ Wymówki ~ Wykręty ~ Racjonalne uzasadnienia ~ Bystry, samooszukiwujący się umysł analityczny ~ Pomieszanie priorytetów ~ Ciągłe odkładanie własnych potrzeb lub dążeń ~ Gorycz ~ Cynizm ~ Kruchość

OCZYSZCZENIE ~ POKUTA

Wmówione poczucie winy ~ Samobiczowanie ~ Poczucie konieczności odpokutowania ~ Upokorzenie ~ Sadyzm-Masochizm ~ Zachowania pasywno-agresywne ~ Uległość ~ Dominacja 

Waga ♎︎ - Yang Venus ♀︎ - 7. Dom

Powietrze, Jakość-Kardynalna, Yang

ŚWIAT RELACJI MIĘDZYLUDZKICH

Więzi społeczne ~ Stosunki społeczne ~ Inicjowanie różnorodnych relacji ~ Relacje interpersonalne ~ Wartości i zainteresowania innych osób ~ Wymiana społeczna ~ Zobowiązania społeczne ~ Poznawanie siebie poprzez kontakt z innymi (Nie jesteśmy w stanie zobaczyć siebie, jeżeli nie mamy lustra)

HARMONIA

Nauka równowagi i balansu ~ Nauka harmonii między dawaniem i otrzymywaniem ~ Aby zrozumieć Harmonie, trzeba doświadczyć skrajności ~ Harmonia między autonomią a światem relacji

PIĘKNO

Estetyka ~ Moda ~ Perfumy ~ Biżuteria ~ Kosmetyki ~ Salon piękności ~ Fryzjer ~ Masaż ~ Styl ~ Dobra atmosfera ~ Zmysłowość ~ Magnetyzm ~ Erotyka

SOCIAL BUTTERFLY

Osoba dynamiczna społecznie (towarzyska, przyjazna) ~ Kompetencje interpersonalne ~ Łatwość nawiązywania kontaktów ~ Otwartość ~ Czar ~ Urok ~ Życzliwość ~ Harmonijne dostosowanie się do rzeczywistości i wartości drugiej osoby ~ Umiejetność słuchania ~ Potrzeba bycia lubianym/lubianą

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Poświęcenie się dla dobra innych ~ Chęć bycia potrzebnym ~ Brak równowagi między dawaniem a otrzymywaniem ~ Brak poczucia własnego "Ja" ~ Poświęcenie własnych potrzeb ~ Alter ego

OPOZYCJA

Polaryzacja ~ Odbicie ~ Porównanie ~ Względność ~ Różnorodność

WARTOŚCI W RELACJACH

Wymienność ról płciowych ~ Równość płci ~ Równouprawnienie

Skorpion ♏︎ - Pluton ♇ - 8. Dom

Woda, Jakość -Stała, Yin

DUSZA

Głębokie, duchowe pragnienie ~ Moc duszy ~ Przyciąganie ~ Dążenie ~ Popęd ~ Bodziec ~ Motyw ~ Impulsy duszy ~ Wewnętrzna presja emocjonalna ~ Kompresja ~ Symbol ~ Identyfikacja z formą ~ Nad-identyfikacja

EWOLUCJA

Metamorfoza ~ Głęboka przemiana ~ Transformacja ~ Przezwyciężenie ~ Przekraczanie własnych granic ~ Opór ~ Decyzja ~ Wymiana energii ~ Osmoza ~ Szok ewolucyjny podobny trzęsieniu ziemi ~ Wstrząs ~ Moc i niemoc ~ Umieranie i stawane się

WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA

Głębokie emocje ~ Głębokie doznania emocjonalne ~ Esencja emocjonalna ~ Emocjonalna koncentracja ~ Intensywność ~ Głębokie poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego ~ Strach przed odrzuceniem ~ Strach przed byciem wykorzystywanym ~ Lęk przed pokazaniem prawdziwego siebie

INTYMNE RELACJE

Intymni partnerzy ~ Stały związek ~ Intymność ~ Erotyzm ~ Pociąg seksualny ~ Pożądanie ~ Żądza ~ Penetracja ~ Akt seksualny ~ Orgazm 

MOTYWACJE ~ ZAMIERZENIA

Przesłuchanie ~ Badanie ~ Zagłębianie ~ Wnikliwość ~ Dociekanie ~ Inwigilacja ~ Szpiegowanie ~ Śledzenie ~ Nieufność ~ Rentgen ~ Psychologia

TABU

„Zakazane owoce” ~ Śmierć ~ Seks ~ Okultyzm ~ Energetyczne zniewolenie ~ Eliminacja ~ Wewnętrzne uzdrowienie ~ Energia Kundalini ~ Rytuały ~ Czary ~ Klątwy ~ Przysięgi

PIENIĄDZE INNYCH

Spadki ~ DługI ~ Pożyczki ~ Kontrakty

LUDZKI CIEŃ

Emocjonalne trucizny ~ Zazdrość ~ Gry psychologiczne ~ Manipulacja ~ Gry o władzę ~ Kontrola emocjonalna ~ Dominacja ~ Atak ~ Prowokacja ~ Obrona ~ Kompulsywność ~ Wyrzuty ~ Nadużycie zaufania ~ Zdrada ~ Nadużycie władzy ~ Odraza ~ Odstręczanie ~ Odrzucanie ~ Wrogowie ~ Urazy ~ Zemsta ~ Przemoc ~ Terror ~ Prześladowanie ~ Terroryzm psychologiczny ~ Obciążenia karmiczne ~ Podziemie ~ Tunele ~ Piwnica ~ Komora tortur ~ Chęć popełnienia zabójstwa

Strzelec ♐︎ - Jowisz ♃ - 9. Dom

Ogień, Jakość-Zmienna, Yang

OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT

Manifestacja ~ Stworzenie ~ Kreacja ~ Natura ~ Prawa Natury ~ Wszystko jest w ciągłym ruchu, w zmianie, wszystko jest splecione, w relacji i interakcji

POSZERZONA ŚWIADOMOŚĆ

Holistyczna, metafizyczna, kosmologiczna inteligencja, która nie zna różnic, akceptująca rzeczy takimi jakie są, pozwalająca im wydarzać się w naturalny sposób ~ Mądrość 

POSZERZANIE HORYZONTU

Stała ekspansja świadomości ~ Ekspansja we wszystkich kierunkach ~ Wzrost ~ Studia wyższe ~ Uniwersalna nauka ~ Dalsza edukacja ~ Metafizyka ~ Filozofia ~ Prawa część mózgu

INTUICJA

„Wiem, że wiem, nie wiedząc skąd i dlaczego to wiem” ~ Holistyczne myślenie ~ Cały obraz ~ Wizje ~ Korelacje ~ Bezpośrednie, intuicyjne doświadczenie ~ Większy wgląd

PODSTAWOWE WIERZENIA

Metafizyczne, filozoficzne interpretacje sensu życia ~ Stosunek do życia ~ Wierzenia ~ Religie ~ Religie naturalne

OSOBISTA PRAWDA

Obraz metaforyczny ~ Przekonywanie ~ Namawianie ~ Wyolbrzymianie ~ Kompensowanie ~ Nawracanie ~ Propagowanie

MEDIA

Telewizja ~ Radio ~ Filmy ~ Międzynarodowa wymiana informacji kulturowych ~ Globalna świadomość ~ Propaganda

OPTYMISTYCZNY STYL ŻYCIA

„Beznadziejny optymista” ~ Humor ~ Absurd ~ Szczera ekspresja ~ Szczęśliwa natura ~ Hojność ~ Zdolność adaptacji ~ Bezpośredniość ~ Niespokojny ~ Entuzjastyczny ~ Ożywiony

PODRÓŻE ~ WĘDRÓWKI

Nomadzi ~ Podróżnicy ~ Obce kultury ~ Inne państwa i kraje ~ Poczucie wyobcowania społeczno-kulturowego ~ Tęsknota za domem ~ Wewnętrzna podróże (np. szamanizm)

PRAWDZIWE ŻYCIE I PRAWDZIWI NAUCZYCIELE

Opowiadania ~ Opowieści ~ Baśnie ~ Legendy ~ Historia ~ Dziadkowie ~ Rdzenni mieszkańcy ~ Szamani ~ Gaja

Koziorożec ♑︎ - Saturn ♄ - 10. Dom

Ziemia, Jakość-Kardynalna, Yin

PRZESTRZEŃ I CZAS

Presja czasu ~ Terminy ~ Kalendarz ~ Harmonogram dnia ~ Proces starzenia ~ Dojrzałość emocjonalna ~ Dorastanie ~ Tu i teraz ~ Społeczny, ziemski, materialny świat 

FORMA I STRUKTURA

Solidny, twardy, mocny fundament ~ Granice ~ Ściany ~ Bezpieczeństwo materialne ~ Ochrona ~ Granice naszej świadomości ~ Codzienna świadomość ~ Blokady ~ Ograniczenia ~ Więzienie

KONTRAKCJA ~ KONCENTRACJA

Kontraktowanie ~ Skupienie ~ Nacisk ~ Ześrodkowanie ~ Ogniskowanie ~ Przejrzystość ~ Procesy krystalizacji

OGRANICZENIA

Trudności ~ Ograniczenia ~ Konieczność ~ Powinność ~ Wymóg ~ Obowiązek ~ Co należy zrobić 

KONDYCJONOWANIE ~ UDOMOWIENIE

Rodzice ~ Ojciec ~ Bezpieczeństwo ~ Ochrona ~ Piecza ~ Protektorat ~ Czuwanie ~ Wychowanie ~ Przywództwo ~ Oczekiwania ~ Obowiązki ~ Zasady ~ Funkcje / Role w rodzinie ~ Dyscyplina ~ Kontrola ~ Patriarchat ~ Emocjonalny chłód (stoicki, spartański)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność osobista ~ Odpowiedzialność za własne życie ~ Wzięcie życia we własne ręce

WŁADZE ~ SPOŁECZEŃSTWO

Autorytety ~ Funkcja w społeczeństwie ~ Hierarchia ~ Tradycja ~ Etyka ~ Porządkek moralny ~ Rząd ~ Prawo ~ Sprawiedliwość ~ Prawnicy ~ Prawa stworzone przez człowieka ~ Status quo ~ Kara ~ Lęk przed karą ~ Dążenie do światowych, społecznych, materialnych wartości

KARIERA ~ POWOŁANIE ZAWODOWE

Przywództwo ~ Pozycje przywódcze ~ Funkcjonowanie w społeczeństwie ~ Chęć osiągnięcia czegoś w życiu ~ Orientacja na cel 

KONTROLA ORAZ CHĘĆ UTRATY KONTROLI

Zbyt duża kontrola kosztuje dużo energii i prowadzi do stłumionych, zniekształconych emocji oraz utraty kontroli

KONTEMPLACJA

Autorefleksja ~ Samoobserwacja ~ Introspekcja ~ Wycofanie ~ Następny krok ~ Opanowanie ~ Zamyślenie ~ Depresja ~ Smutek ~ Ciężar

DEFINICJA PŁCI

Rola związana z płcią (repertuar zachowań, które w danej kulturze postrzegane są jako typowe bądź akceptowalne dla danej płci) ~ Oczekiwania wobec płci ~ Zmiana płci ~ Anima-Animus ~ Kobieta-Mężczyzna ~ W społeczeństwach patriarchalnych pierwiastek męski jest uważany za lepszy, nadrzędny, a żeński za podrzędny

Wodnik ♒︎ - Uran ⛢ - 11. Dom

Powietrze, Jakość -Stała, Yang

WYZWOLENIE

Wolność ~ Niepodległość ~ Rewolucja ~ Powstanie ~ Otwartość ~ Liberalizacja ~ Wolne życie ~ Restrukturyzacja ~ Odnowa ~ Reformacja

ODWAGA DO INDYWIDUALIZACJI

Eksperymentowanie ~ Zasada prób i błędów ~ Inny od innych ~ Nadzwyczajny ~ Wyjątkowość ~ Narcyzm ~ Niekonwencjonalny ~ Ekscentryczny ~ Wyobcowany 

OBIEKTYWNOŚĆ

Obiektywizm w stosunku do siebie (o ile możliwe) ~ Oddzielenie od subiektywnego centrum

DYSTANS

Nieporuszony ~ Chłodny ~ Nieprzystępny~ Zdystansowany

INNA PERSPEKTYWA

Obserwacja ~ Przyglądanie się ~ Projekcje

PARADOKSY ~ ZAPRZECZENIA

Aby dostać się do źródła, musi się wydarzyć coś paradoksalnego ~ „Aby dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd” (Konfucjusz)

GRUPPY LUDZI MYŚLĄCYCH PODOBNIE (LIKE-MINDED PEOPLE)

Prawdziwa przyjaźń ~ Presja rówieśników

INNOWACJE ~ WYNALAZKI

Rewolucyjne myśli ~ Morze pomysłów ~ Burza mózgów ~ Nowoczesne technologie ~ Elektronika ~ Internet ~ Komputery ~ Elektroniczny system danych ~ Science fiction

HIGHER MIND

Schemat mentalny ~ Matrix ~ Indywidualna nieświadomość ~ Podświadomość ~ Mózg ~ Cały układ nerwowy ~ Wysoka elektryczność ~ Przebłyski umysłu ~ Przebłyski myśli ~ Nagłe wglądy ~ Niespodziewane wspomnienia ~ Brak przewidywalności

TRAUMA ~ SZOK

Separacja ~ Osłupienie ~ Zamrożenie ~ Niepokój ~ Nadpobudliwość ~ Nadaktywność ~ Frustracja ~ Nerwowość ~ Nieprzewidywalność

OUTSIDERZY ~ DZIWACY ~ WYJĘCI SPOD PRAWA

Banici ~ Bezprawni piraci ~ Podrzutki ~ Nieznajomi ~ Szaleńcy ~ Dziwacy ~ Obłąkani ~ Zakłady psychiatryczne ~ Zaburzenia psychiczne ~ Życie pozaziemskie

Ryby ♓︎- Neptun ♆ -12. Dom

Woda, Jakość-Zmienna, Yin

ŚWIADOMOŚĆ ABSOLUTNA

Świadomość jedności ~ Źródło wszystkiego ~ Esencja ~ Pierwotny grunt ~ Całość ~ Jedność ~ Nicość ~ Pustka ~ Próżnia ~ Przestrzeń i bezczasowość ~ Absolut ~ Bóg - Bogini ~ Tao ~ Transcendencja ~ Oświecenie 

DUCHOWOŚĆ ~ PROSTOTA

Zwyczajność ~ Prostota ~ Skromność ~ "Oddychamy, by żyć i żyjemy, by oddychać" ~ Prana ~ Uniwersalna Siła Życia ~ Cicha Obecność ~ Duch Święty ~ Duch 

WEWNĘTRZNY WSZECHŚWIAT

Nieustanne poszukiwanie bezwarunkowej, czystej miłości ~ Poszukiwanie wewnętrznego spokoju ~ Potrzeba przebaczenia

IDEAŁY ~ PRAGNIENIA ~ MARZENIA

Życzenia ~ Ostateczne pragnienia ~ Fantazje ~ Wyobraźnia ~ Wizje ~ Wyobraźnia

INSPIRACJA

Muza ~ Wena twórcza ~ Zryw twórczy ~ Muzyka ~ Tworzenie muzyki ~ Śpiew ~ Malarstwo ~ Taniec ~ Poezja ~ Film ~ Przemysł filmowy ~ Glamour

PODDANIE SIĘ CHWILI

Modlitwa w ciszy ~ Poddanie się boskości ~ Medytacja ~ Trans (również w tańcu, malowaniu, muzykowaniu)

ILUZJA ~ ROZCZAROWANIE

Ukrywanie się ~ Tajny ~ Nieuchwytny ~ Niewyraźny ~ Niezauważalny ~ Poranna rosa ~ Pomieszanie ~ Kłamstwa ~ Zaprzeczenia ~ Sekrety ~ Podstępy ~ Uwodzenie

UCIECZKA OD RZECZYWISTOŚCI

Gloryfikowanie ~ Idealizowanie ~ Niechęć do rzeczywistości ~ Unik ~ Ukrywanie sie ~ Izolowanie sie ~ Izolacja

SUBSTANCJE ODURZAJĄCE

Odurzenie ~ Podchmielenie ~ Upojenie ~ Zamroczenie ~ Trans ~ Alkohol ~ Leki ~ Narkotyki ~ Uzależnienia

CHOROBY

Chorowanie ~ Utajone skłonności do choroby ~ Osłabienie ~ Układ odpornościowy ~ Hipochondria ~ Melancholia ~ Wewnętrzne lęki ~ Paranoja ~ Panika

HEILUNG

Uzdrawiające moce ~ Reiki ~ Prana i duchowe uzdrawianie ~ Praca z aurą ~ Uzdrawianie dźwiękiem ~ Formy uzdrawiania hipnotycznego ~ Homeopatia ~ Cisza ~ Relaks ~ Pokój

UMIEJĘTNOŚCI POZAZMYSŁOWE

Jasnowidzenie ~ Zdolność medialna ~ Zdolność uzdrawiania

DRUGA STRONA

Świat duchów / świat astralny

OFIARA ~ MĘCZEŃSTWO

Oczyszczenie ~ Pokuta ~ Sadyzm-Masochizm ~ Cierpiący ~ Smutni ~ Chorzy ~ Biedacy ~ Żebracy ~ Niewolnicy

Moja oferta dla Ciebie

Astrologiczne interpretacje

Dzięki ewolucyjnej interpretacji Horoskopu możesz uzyskać zrozumienie swoich duchowych intencji, karmicznych uwarunkowań oraz rozpoznać swój wrodzony potencjał.

Ewolucyjna interpretacja

Pełna ewolucyjna interpretacja twojego horoskopu urodzeniowego oraz odpowiedzi na indywidualne pytania.

Prognoza

Przegląd "ewolucyjnej prognozy pogody" dla nadchodzących miesięcy.

Tematyczna interpretacja

Interpretacja tematu lub obszaru życia, który cię obecnie porusza i interesuje.

KONSULTACJA ASTROLOGICZNA

Ewolucyjna interpretacja

Prześlij mi swoje dane za pomocą formularza. Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe, abyśmy mogli umówić się na konsultacje.