Astrologia Ewolucyjna

Ewolucyjny rozwój duszy na przestrzeni wielu inkarnacji.

Astrologia Ewolucyjna traktuje obecne życie jako kontynuację wielu inkarnacji, w których odzwierciedlają się doświadczenia z przeszłości, kształtując nasze obecne warunki życia. Oznacza to, że struktura naszego "Ja" ze wszystkimi jej aspektami - percepcją, wiarą, upodobaniami, antypatiami, nadziejami, obawami, umiejętnościami i blokadami - jest rezultatem ewolucji przyczynowo-skutkowej. To spojrzenie przekracza zakres pytania „Jak?“, charakterystycznego dla tradycyjnej astrologii, odkrywając "Dlaczego" naszego istnienia.

Ewolucyjna interpretacja opowiada o minionych epokach, kulturach i rolach społecznych, w których inkarnowaliśmy. Nie tylko ujawnia, co przeżyliśmy, ale także odkrywa nasze najgłębsze motywy, wzorce i dynamiki, które kształtowały się przez wiele wcieleń. Astrologia ewolucyjna koncentruje się na identyfikacji zarówno naszych ukrytych, nieświadomych aspektów, jak i wpływów kulturowych i społecznych, które nas kształtowały. Jej głównym celem jest odsłanianie wyzwań karmicznych, z jakimi mamy do czynienia w trakcie obecnego życia, wymagających transformacji dla harmonijnego rozwoju. W analizie horoskopu urodzeniowego znajdują się również propozycje rozwiązań i wskazówki, które ukazują, jakie warunki muszą być spełnione, abyśmy mogli prowadzić pełne i autentyczne życie.

Astrologia ewolucyjna czerpie inspirację od Swamiego Sri Yukteswara, indyjskiego mistrza i nauczyciela Paramahansy Yoganandy, a została sprowadzona na Zachód przez Jeffreya Wolfa Greena. Nauki Swamiego Sri Yukteswara kładą nacisk na wyższą samoświadomość i przezwyciężanie ograniczających iluzji, w celu rozwinięcia prawdziwego potencjału oraz osiągnięcia jedności z Uniwersum. Yukteswar przedstawił szczególną formę astrologii, która wyjaśnia związek między kosmicznymi prawami a duchowym rozwojem jednostki.

Astrologia ewolucyjna łączy głębokie mądrości duchowe z Dalekiego Wschodu z nowoczesnymi koncepcjami psychologicznymi. Jej podstawy zawierają paradygmaty, metody i filozoficzne teorie C.G. Junga, obejmujące m.in. indywidualną i kolektywną nieświadomość, procesy integracyjne oraz dynamikę i harmonię pomiędzy sprzecznościami i dualizmami.

„Dziecko rodzi się w tym dniu i o tej godzinie, kiedy płynące ze sklepienia niebieskiego promienie są w matematycznej harmonii z jego indywidualną karmą. Jego horoskop jest obrazem jego niezmiennej przeszłości, ukazującym obecne wyzwania i prawdopodobne przyszłe efekty.“Swami Sri Yukteswar

KONSULTACJA ASTROLOGICZNA

Ewolucyjna interpretacja

Prześlij mi swoje dane za pomocą formularza. Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe, abyśmy mogli umówić się na konsultacje.