Astrologia Ewolucyjna

Astrologia ewolucyjna oparta jest na Wedach, ponad 3000-letnim, duchowym tekście pochodzącym z Indii i została zainspirowana przez wielkiego, indyjskiego mistrza Swami Śri Jukteśwarnauczyciela Paramahansy Joganandy.

W odróżnieniu od Astrologii Klasycznej Astrologia Ewolucyjna zakłada, że dusza podlega cyklowi narodzin i śmierci, przechodząc i ewoluując w ciągu wielu wcieleń (inkarnacji). Nasze obecne życie jest widziane jako kontynuacja, w której odzwierciedlają się doświadczenia oraz podstawowe schematy poprzednich wcieleń, kształtując tym samym nasze obecne warunki oraz nasze postrzeganie. Horoskop urodzeniowy można rozumieć jak mapę, która obrazuje w jakich społecznych rolach, kulturach i epokach się odradziliśmy. Jakie wrażenia pozostawiły w nas te doświadczenia. Które preferencje, talenty, umiejętności oraz ewentualne blokady przeszły na koleje wcielenia.

Horoskop wskazuje na ewolucyjny stan duszy w momencie wcielenia. Określa rozwój ewolucyjny osiągnięty podczas duchowej podróży i zapowiada, w którym kierunku ta podróż będzie kontynuowana. Jakie są ewolucyjne intencje i pragnienia naszej duszy? Jak można je spełnić?

Wgląd w karmiczną dynamikę poprzednich wcieleń pomaga nam zrozumieć okoliczności obecnego życia i dzięki tej perspektywie możemy zrozumieć, kim jesteśmy i dlaczego. To z kolei stanowi podstawę integralności i autentyczności, ułatwia transformację naszych, starych wzorców zachowań oraz wspiera nasz dalszy rozwój w zgodzie z naszymi, duchowymi intencjami.

Paradygmaty, metodologia oraz zestaw zasad filozoficznych, budujących podstawy astrologii ewolucyjnej nawiązują między innymi do nauk Swamiego Śri Jukteśwara, Paramahansy Joganandy, teorii pierwiastków i archetypów według C.G. Junga (takich jak nieświadomość indywidualna i zbiorowa czy Anima / Animus), cyklicznego rozumienia konstelacji planetarnych według Dane Rudhyara. Praca Jeffrey Wolfa Greena, pioniera i twórcy astrologii ewolucyjnej, może być w tym kontekście rozumiana jako konsolidacja nowoczesnych myśli psychologicznych oraz duchowych nauk dalekiego wschodu.Swami Śri Jukteśwar

„Dziecko rodzi się w tym dniu i o tej godzinie, kiedy płynące ze sklepienia niebieskiego promienie są w matematycznej harmonii z jego indywidualną karmą. Jego horoskop jest obrazem jego niezmiennej przeszłości, ukazującym obecne wyzwania i prawdopodobne przyszłe efekty.“

Astrologia Ewolucyjna

Die 12 Sternzeichen und Ihre Archetypen

Każdy z 12 znaków zodiaku jest zdefiniowany przez element, jakość i energię yin lub yang. Jednocześnie każdemu z tych znaków przypisane są różne archetypy. Ważne jest, aby zrozumieć, że archetypy opisujące konkretny znak zodiaku niekoniecznie mówią coś o osobowości osób urodzonych pod tym znakiem. Do tego potrzebna jest analiza całego horoskopu.

Baran ♈︎ - Mars ♂︎ - 1. Dom

Ogień, Jakość-Kardynalna, Yang

JESTEM NUMEREM JEDEN

Indywidualność ~ Autonomia ~ Wyjątkowość ~ Indywidualna / Subiektywna Świadomość

POCZĄTEK

Zupełnie nowy ~ Bez koncepcji ~ W procesie stawania się ~ Nowe doświadczenia, także w stosunku do siebie ~ Brak pojęcia kim sie jest ~ Niepewność, która objawia się poprzez „wciśnięcie gazu”

CIAŁO FIZYCZNE

Narodziny ~ Fizyczna separacja ~ Głowa

ENERGIA DZIAŁANIA

Fizyczny, instynktowny akt ~ Czyn i działanie ~ Wybuch energii ~ Spontaniczność ~ Odwaga ~ Impulsywność ~ Siła ~ Dominacja ~ Przemoc ~ Walka ~ Wojna ~ Agresja ~ Spór ~ Gniew ~ Skrajności

DOMAGAM SIĘ

Ogromna potrzeba wolności i niezależności ~ Instynkty ~ Impulsy ~ Subiektywne i seksualne pożądanie ~ Spontanicznie pragnienia, które chcą być spełnione natychmiast i bez zastanowienia

PARADOKS EMOCJONALNY

Pragnienie wolności i niezależności oraz równoczesna chęć przebywania z innymi. Aby rozpoznać siebie, rozpoznać własną prawdziwą naturę: potrzebujemy autonomii i wolności. Jednocześnie jednak potrzebujemy również relacji, ponieważ rozpoznajemy się w kontakcie z drugą osobą.

Byk ♉︎ - Yin-Wenus ♀︎- 2. Dom

Ziemia, Jakość -Stała, Yin

BOGACTWA

Posiadanie ~ Majątek ~ Pieniądze ~ Kapitał własny ~ Własne inwestycje ~ Nieruchomości ~ Zdolność do przetrwania ~ Podtrzymywanie życia ~ Zbieranie ~ Oszczędzanie ~ Przechowywanie ~ Zasoby osobiste ~ „Skarbiec naturalny” ~ Co (w nas) jest ~ Naturalne zdolności ~ Uzdolnienia

RELACJA Z SAMYM SOBĄ ~ WŁASNE POTRZEBY

Zmysły: wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku ~ Relacja z samym sobą ~ Słuchanie siebie ~ Zwracanie uwagi na własne potrzeby ~ Odwoływanie się do własnych potrzeb i zmysłów ~ Przyjemność ~ Dobre samopoczucie

WŁASNA WARTOŚĆ ~ WŁASNE WARTOŚCI

Doceniać ~ Oceniać ~ Samoocena ~ Miłość do siebie ~ Miłość własna ~ Poczucie własnej wartości ~ Własne prawdziwe, naturalne wartości ~ Poczucie własnej godności ~ Pewność siebie

MAGNETYZM

Świadomość własnych zasobów seksualnych ~ Aura ~ Zapachy (feromony) ~ Zmysłowość ~ Własna erotyka ~ Miłość własna ~ Potrzeby seksualne ~ Seksualne samopoznanie ~ Masturbacja

STABILNOŚĆ ~ PEWNOŚĆ W ŻYCIU

Pewność siebie ~ Samowystarczalność ~ Niezawodność ~ Cierpliwość ~ Przewidywalność

PROJEKCJA WARTOŚCI I POTRZEB

Skłonność do lenistwa może przyczynić się do utożsamiania się z wartościami innych oraz substytuowania w ten sposób własnych potrzeb: „Mój mąż jest lekarzem”

ODPORNOŚĆ NA ZMIANY

Ciężka energia ~ Stagnacja ~ Lenistwo ~ Wygoda ~ Opór ewolucyjny ~ Ciasnota umysłu ~ Upór ~ „Syndrom żaby w studni” („Żaba, która mieszka w studni, ocenia zasięg nieba na podstawie krawędzi studni") ~ Izolacja

Bliźnięta ♊︎- Yang-Merkury ☿ - 3. Dom

Powietrze, Jakość-Zmienna, Yang

INTELEKT

Jak się uczymy ~ Uczenie się ~ Zrozumienie ~ Procesy intelektualne ~ Aktywność umysłowa ~ Logika ~ Myślenie liniowe ~ Wiedza empiryczna ~ Nauka ~ Lewa półkula mózgu

KOMUNIKACJA ~ FORMY EKSPRESJI

Jak wykorzystujemy własną wiedzę w komunikacji? ~ Język ~ Słowa ~ Zdania ~ Liczby ~ Ceny ~ Opisy ~ Definicje ~ Postrzeganie ~ Opinie i wymiana informacji ~ Przekazywanie informacji ~ Druga perspektywa ~ Dualizm ~ Teza-antyteza ~ „Czarno-białe” ~ Rozważanie ~ Wymiana myśli ~ Dowolny rodzaj konwersacji ~ Dialog ~ Rozmowa ~ Czytanie ~ Pisanie ~ Arytmetyka ~ Prowadzenie wykładu ~ Nauczanie ~ Język migowy ~Alfabet Braille'a

CIEKAWOŚĆ I ZAINTERESOWANIA

Co nas interesuje ~ Niekończąca się ciekawość ~ Różnorodność pomysłów i inspiracji ~ Szczegóły ~ Duża otwartość

MENTAL BODY

Niepokój ~ Brak koncentracji ~ Powierzchowność

MEDIA I MIEJSCA Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI

Szkoły ~ Uczelnie ~ Biblioteki ~ Książki ~ Czasopisma ~ Gazety ~ Audiobooki ~ Podcasty ~ Radio ~ Telewizja ~ Komputer ~ Telefon ~ Faks ~ Media społecznościowe ~ Strony internetowe ~ E-maile ~ Ulotki ~ Reklama ~ Banery ~ Marketing ~ Czaty ~ Bary ~ Puby

CZYNNOŚCI

Ręce i ich czynności ~ Techniki ~ Technika ~ Rzemiosło

JASNE UMYSŁY ~ POSŁAŃCY ~ SPRYTNI OSZUŚCI

Intelektualiści ~ Myśliciele ~ Akademicy ~ Naukowcy ~ Badacze ~ Studenci ~ Wykształceni ~ Logicy ~ Pisarze ~ Tłumacze ~ Dziennikarze ~ Posłańy ~ Kupcy ~ Żeglarze ~ Złodzieje  Trickser

NETWORKING

Sąsiedzi ~ Sieci informacyjne ~ Transport ~ Infrastruktura ~ Krótkie wycieczki ~ Bazary ~ Centra handlowe ~ Sklepy

RODZEŃSTWO

Castor i Pollux (gwiazdy w gwiazdozbiorze Bliźniąt, bracia w mitologii greckiej)

Rak ♋︎ - Księżyc ☽ - 4. Dom

Woda, Jakość-Kardynalna, Yin

EMOCJONALNY OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Subiektywne, emocjonalne odczuwanie samego siebie w odniesieniu do własnego ciała, rodziny, społeczeństwa i świata innych ludzi ~ Jak postrzegamy siebie emocjonalnie z chwili na chwilę 

EGO ~ EMOCJONALNE EGO

Naturalna soczewka w naszej świadomości, która łączy duszę, boskie Ja z fizycznym ciałem - Soczewka ta jest zabarwiona przez nieświadome wspomnienia, ograniczone identyfikacje, intencje i uwarunkowania karmiczne, co sprawia, ze doświadczamy samych siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość na swój własny, subiektywny, emocjonalny sposób.

CIAŁO EMOCJONALNE

Emocje jako nośniki informacji ~ Przeczucie ~ Otwartość ~ Współczucie ~ Empatia ~ Wrażliwość ~ Adaptacja ~ Akceptacja ~ Ciągła wymiana energii ~ Zmienność ~ Burzliwość ~ Nastrojowość ~ Chaos ~ Histeria

PODSTAWA EMOCJONALNA

Podstawa życia ~ Wczesne dzieciństwo ~ Rozwój i wzrastanie we wczesnym dzieciństwie ~ Naznaczanie ~ Formowanie ~ Korzenie

MATKA ~ RODZINA

Rodzice ~ Gniazdo rodzicielskie ~ Dom ~ Jakość macierzyństwa ~ Wczesne dzieciństwo ~ Środowisko emocjonalne domu

BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Emocjonalna definicja poczucia bezpieczeństwa ~ Potrzeby emocjonalne ~ Czego potrzebuję, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo? ~ Jak odżywiam się emocjonalnie? ~ Związek z wewnętrznym dzieckiem ~ Wewnętrzna Świątynia

PRZYZWYCZAJENIA

To co jest nam znane i do czego jesteśmy przyzwyczajeni, daje nam poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego ~ Jak przełamujemy swoje nawyki i przyzwyczajenia?

MATRIARCHAT

Lud ~ Grupa etniczna ~ Wioska ~ Wielopokoleniowa rodzina ~ Życie w harmonii z Matką Ziemią ~ Społeczeństwa oparte na wartościach matriarchalnych (które w równym stopniu dotyczą wszystkich: opieka, troska, wolność, utrzymywanie pokoju) ~ Naturalne różnice między płciami i pokoleniami są szanowane, ale nie służą do tworzenia hierarchii - przeciwieństwo społeczeństwa patriarchalnego

DEFINICJA PŁCI

Rola związana z płcią (repertuar zachowań, które w danej kulturze postrzegane są jako typowe bądź akceptowalne dla danej płci) ~ Oczekiwania wobec płci ~ Zmiana płci ~ Anima-Animus ~ Kobieta-Mężczyzna

Lew ♌︎ - Słońce ☉ - 5. Dom

Ogień, Jakość -Stała, Yang

OSOBISTE CENTRUM

Subiektywna osobowość ~ Egocentryzm ~ Zaabsorbowanie sobą ~ Centrum we własnym życiu ~ Kulminacja subiektywności ~ Własna arena

CEL ŻYCIA ~ POTENCJAŁ

Cel w życiu ~ Samorealizacja ~ Robienie, tworzenie czegoś wyjątkowego w życiu ~ Bycie kimś bardzo wyjątkowym ~ Sukces ~ Potencjał

MOC TWÓRCZA

Potencjał ~ Twórcza samorealizacja ~ Kreatywny rozwój potencjału ~ Jak wykorzystujemy nasze osobiste zasoby ~ Życiowa arena samorealizacji ~ Co chcę zrobić ze swoim życiem / Co chcę stworzyć w swoim życiu? Integracja wiedzy ~ Jak integrujemy rzeczy?

KREATYWNOŚĆ

Sztuka ~ Malarstwo ~ Aktorstwo i inne formy twórczego wyrażania siebie ~ Kanał kreatywności ~ Performance ~ Dramat ~ Frustracja nieodkrytego artysty

SUBIEKTYWNE DAWANIE

Subiektywne dawanie ~ pomaganie ~ wspieranie

CHARYZMATYCZNA ENERGIA

Moc ~ Siła ~ Ciepło ~ Światło ~ Witalność ~ Godność ~ Duma ~ Ekspresja ~ Radość ~ Pasja ~ Lekkość ~ Wyjątkowość ~ Promienność ~ Czar ~ Jasna, ciepła, atrakcyjna, magnetyczna, królewska energia 

NIEZALEŻNE PRZEDSIEWZIĘCIE

Boss ~ Szef ~ Przedsiębiorca ~ Król ~ Książę ~ Własna arena ~ Złoto ~ Orientacja na sukces ~ Wygrywanie ~ Koledzy z kampanii ~ Konkurencja ~ Rywalizacja ~ Przeciwnicy

ŻYCIE I PASJA

Skąd czerpię siłę? ~ Co mnie ożywia? ~ Serce ~ Dzieci ~ Zabawa ~ Hazard (gry losowe, kasyno itp.) ~ Hobby ~ Flirt ~ Romans ~ Erotyczna uwaga ~ Życie miłosne ~ Pożądanie ~ Namiętność ~ Energia życiowa

FEEDBACK I UZNANIE

Jestem słońcem, wszyscy powinni mnie podziwiać! ~ Potrzeba uwagi~ Komplementy, pochwały w superlatywnej formie ~ Narcyzm ~ Zaburzenie narcystyczne

Panna ♍︎ - Yin-Merkury ☿ - 6. Dom

Ziemia, Jakość-Zmienna, Yin

GŁĘBOKA ZMIANA

Przemiana ~ Zmiana energii ~ Rozpoznanie deficytu ~ Rozpoznanie błędu ~ Krytyka ~ Samokrytyka ~ Kryzys ~ Analiza ~ Samoanaliza prowadząca do poprawy i samodoskonalenia ~ Wewnętrzny wzrost

ZROZUMIENIE

Samopoznanie ~ Wiedza o sobie ~ Wgląd i zrozumienie przyczyn kryzysu ~ Korekta ~ Doszlifowanie

RZECZYWISTOŚĆ

Rzeczywistość ~ Życie codzienne ~ Codzienność ~ Uwarunkowania jakości życia ~ Realia ~ Realność ~ Twarde stąpanie po ziemi ~ Uziemienie ~ Ziemska realizacja 

ZDROWIE

Wewnętrzne, psychiczne zdrowie ~ Wewnętrzny głos (jeśli go słuchamy, jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie zmiany są konieczne, aby pozostać zdrowym)

SKROMNOŚĆ

Niewinność ~ Czystość ~ Oddanie ~ Uczciwość ~ Współczucie ~ Pomoc ~ Pokora 

CODZIENNE ZAJĘCIA

Praca ~ Działania ~ Zadania ~ Projekty ~ Rutyna ~ Regularność ~ Ćwiczenia ~ Praktyka ~ Przygotowanie ~ Podejście praktyczne ~ Praktyczne doświadczenie i zastosowanie ~ Rzemiosło ~ Mechanika

DROGA JEST CELEM

Wysiłek to sukces ~ Małymi krokami do przodu ~ Wielkie cele składają sie z małych kroków ~ Praca na rzecz innych ~ Niesienie pomocy ~ Sprowadzanie nieba na ziemię

NIEDOSYT I PERFEKCJONIZM

Deficyt ~ Niedostatek ~ Ubytek ~ Wewnętrzna pustka ~ Potrzeba doskonalenia ~ Ciągłe udoskonalenie ~ Niepokój psychiczny i fizyczny ~ Stałe niezadowolenie ~ Perfekcjonizm 

SAMOSABOTAŻ

Samokrytyka ~ Autokrytyka ~ Unikanie ~ Usprawiedliwienia ~ Wymówki ~ Wykręty ~ Racjonalne uzasadnienia ~ Bystry, samooszukiwujący się umysł analityczny ~ Pomieszanie priorytetów ~ Ciągłe odkładanie własnych potrzeb lub dążeń ~ Gorycz ~ Cynizm ~ Kruchość

OCZYSZCZENIE ~ POKUTA

Wmówione poczucie winy ~ Samobiczowanie ~ Poczucie konieczności odpokutowania ~ Upokorzenie ~ Sadyzm-Masochizm ~ Zachowania pasywno-agresywne ~ Uległość ~ Dominacja 

Waga ♎︎ - Yang Venus ♀︎ - 7. Dom

Powietrze, Jakość-Kardynalna, Yang

ŚWIAT RELACJI MIĘDZYLUDZKICH

Więzi społeczne ~ Stosunki społeczne ~ Inicjowanie różnorodnych relacji ~ Relacje interpersonalne ~ Wartości i zainteresowania innych osób ~ Wymiana społeczna ~ Zobowiązania społeczne ~ Poznawanie siebie poprzez kontakt z innymi (Nie jesteśmy w stanie zobaczyć siebie, jeżeli nie mamy lustra)

HARMONIA

Nauka równowagi i balansu ~ Nauka harmonii między dawaniem i otrzymywaniem ~ Aby zrozumieć Harmonie, trzeba doświadczyć skrajności ~ Harmonia między autonomią a światem relacji

PIĘKNO

Estetyka ~ Moda ~ Perfumy ~ Biżuteria ~ Kosmetyki ~ Salon piękności ~ Fryzjer ~ Masaż ~ Styl ~ Dobra atmosfera ~ Zmysłowość ~ Magnetyzm ~ Erotyka

SOCIAL BUTTERFLY

Osoba dynamiczna społecznie (towarzyska, przyjazna) ~ Kompetencje interpersonalne ~ Łatwość nawiązywania kontaktów ~ Otwartość ~ Czar ~ Urok ~ Życzliwość ~ Harmonijne dostosowanie się do rzeczywistości i wartości drugiej osoby ~ Umiejetność słuchania ~ Potrzeba bycia lubianym/lubianą

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Poświęcenie się dla dobra innych ~ Chęć bycia potrzebnym ~ Brak równowagi między dawaniem a otrzymywaniem ~ Brak poczucia własnego "Ja" ~ Poświęcenie własnych potrzeb ~ Alter ego

OPOZYCJA

Polaryzacja ~ Odbicie ~ Porównanie ~ Względność ~ Różnorodność

WARTOŚCI W RELACJACH

Wymienność ról płciowych ~ Równość płci ~ Równouprawnienie

Skorpion ♏︎ - Pluton ♇ - 8. Dom

Woda, Jakość -Stała, Yin

DUSZA

Głębokie, duchowe pragnienie ~ Moc duszy ~ Przyciąganie ~ Dążenie ~ Popęd ~ Bodziec ~ Motyw ~ Impulsy duszy ~ Wewnętrzna presja emocjonalna ~ Kompresja ~ Symbol ~ Identyfikacja z formą ~ Nad-identyfikacja

EWOLUCJA

Metamorfoza ~ Głęboka przemiana ~ Transformacja ~ Przezwyciężenie ~ Przekraczanie własnych granic ~ Opór ~ Decyzja ~ Wymiana energii ~ Osmoza ~ Szok ewolucyjny podobny trzęsieniu ziemi ~ Wstrząs ~ Moc i niemoc ~ Umieranie i stawane się

WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA

Głębokie emocje ~ Głębokie doznania emocjonalne ~ Esencja emocjonalna ~ Emocjonalna koncentracja ~ Intensywność ~ Głębokie poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego ~ Strach przed odrzuceniem ~ Strach przed byciem wykorzystywanym ~ Lęk przed pokazaniem prawdziwego siebie

INTYMNE RELACJE

Intymni partnerzy ~ Stały związek ~ Intymność ~ Erotyzm ~ Pociąg seksualny ~ Pożądanie ~ Żądza ~ Penetracja ~ Akt seksualny ~ Orgazm 

MOTYWACJE ~ ZAMIERZENIA

Przesłuchanie ~ Badanie ~ Zagłębianie ~ Wnikliwość ~ Dociekanie ~ Inwigilacja ~ Szpiegowanie ~ Śledzenie ~ Nieufność ~ Rentgen ~ Psychologia

TABU

„Zakazane owoce” ~ Śmierć ~ Seks ~ Okultyzm ~ Energetyczne zniewolenie ~ Eliminacja ~ Wewnętrzne uzdrowienie ~ Energia Kundalini ~ Rytuały ~ Czary ~ Klątwy ~ Przysięgi

PIENIĄDZE INNYCH

Spadki ~ DługI ~ Pożyczki ~ Kontrakty

LUDZKI CIEŃ

Emocjonalne trucizny ~ Zazdrość ~ Gry psychologiczne ~ Manipulacja ~ Gry o władzę ~ Kontrola emocjonalna ~ Dominacja ~ Atak ~ Prowokacja ~ Obrona ~ Kompulsywność ~ Wyrzuty ~ Nadużycie zaufania ~ Zdrada ~ Nadużycie władzy ~ Odraza ~ Odstręczanie ~ Odrzucanie ~ Wrogowie ~ Urazy ~ Zemsta ~ Przemoc ~ Terror ~ Prześladowanie ~ Terroryzm psychologiczny ~ Obciążenia karmiczne ~ Podziemie ~ Tunele ~ Piwnica ~ Komora tortur ~ Chęć popełnienia zabójstwa

Strzelec ♐︎ - Jowisz ♃ - 9. Dom

Ogień, Jakość-Zmienna, Yang

OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT

Manifestacja ~ Stworzenie ~ Kreacja ~ Natura ~ Prawa Natury ~ Wszystko jest w ciągłym ruchu, w zmianie, wszystko jest splecione, w relacji i interakcji

POSZERZONA ŚWIADOMOŚĆ

Holistyczna, metafizyczna, kosmologiczna inteligencja, która nie zna różnic, akceptująca rzeczy takimi jakie są, pozwalająca im wydarzać się w naturalny sposób ~ Mądrość 

POSZERZANIE HORYZONTU

Stała ekspansja świadomości ~ Ekspansja we wszystkich kierunkach ~ Wzrost ~ Studia wyższe ~ Uniwersalna nauka ~ Dalsza edukacja ~ Metafizyka ~ Filozofia ~ Prawa część mózgu

INTUICJA

„Wiem, że wiem, nie wiedząc skąd i dlaczego to wiem” ~ Holistyczne myślenie ~ Cały obraz ~ Wizje ~ Korelacje ~ Bezpośrednie, intuicyjne doświadczenie ~ Większy wgląd

PODSTAWOWE WIERZENIA

Metafizyczne, filozoficzne interpretacje sensu życia ~ Stosunek do życia ~ Wierzenia ~ Religie ~ Religie naturalne

OSOBISTA PRAWDA

Obraz metaforyczny ~ Przekonywanie ~ Namawianie ~ Wyolbrzymianie ~ Kompensowanie ~ Nawracanie ~ Propagowanie

MEDIA

Telewizja ~ Radio ~ Filmy ~ Międzynarodowa wymiana informacji kulturowych ~ Globalna świadomość ~ Propaganda

OPTYMISTYCZNY STYL ŻYCIA

„Beznadziejny optymista” ~ Humor ~ Absurd ~ Szczera ekspresja ~ Szczęśliwa natura ~ Hojność ~ Zdolność adaptacji ~ Bezpośredniość ~ Niespokojny ~ Entuzjastyczny ~ Ożywiony

PODRÓŻE ~ WĘDRÓWKI

Nomadzi ~ Podróżnicy ~ Obce kultury ~ Inne państwa i kraje ~ Poczucie wyobcowania społeczno-kulturowego ~ Tęsknota za domem ~ Wewnętrzna podróże (np. szamanizm)

PRAWDZIWE ŻYCIE I PRAWDZIWI NAUCZYCIELE

Opowiadania ~ Opowieści ~ Baśnie ~ Legendy ~ Historia ~ Dziadkowie ~ Rdzenni mieszkańcy ~ Szamani ~ Gaja

Koziorożec ♑︎ - Saturn ♄ - 10. Dom

Ziemia, Jakość-Kardynalna, Yin

PRZESTRZEŃ I CZAS

Presja czasu ~ Terminy ~ Kalendarz ~ Harmonogram dnia ~ Proces starzenia ~ Dojrzałość emocjonalna ~ Dorastanie ~ Tu i teraz ~ Społeczny, ziemski, materialny świat 

FORMA I STRUKTURA

Solidny, twardy, mocny fundament ~ Granice ~ Ściany ~ Bezpieczeństwo materialne ~ Ochrona ~ Granice naszej świadomości ~ Codzienna świadomość ~ Blokady ~ Ograniczenia ~ Więzienie

KONTRAKCJA ~ KONCENTRACJA

Kontraktowanie ~ Skupienie ~ Nacisk ~ Ześrodkowanie ~ Ogniskowanie ~ Przejrzystość ~ Procesy krystalizacji

OGRANICZENIA

Trudności ~ Ograniczenia ~ Konieczność ~ Powinność ~ Wymóg ~ Obowiązek ~ Co należy zrobić 

KONDYCJONOWANIE ~ UDOMOWIENIE

Rodzice ~ Ojciec ~ Bezpieczeństwo ~ Ochrona ~ Piecza ~ Protektorat ~ Czuwanie ~ Wychowanie ~ Przywództwo ~ Oczekiwania ~ Obowiązki ~ Zasady ~ Funkcje / Role w rodzinie ~ Dyscyplina ~ Kontrola ~ Patriarchat ~ Emocjonalny chłód (stoicki, spartański)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność osobista ~ Odpowiedzialność za własne życie ~ Wzięcie życia we własne ręce

WŁADZE ~ SPOŁECZEŃSTWO

Autorytety ~ Funkcja w społeczeństwie ~ Hierarchia ~ Tradycja ~ Etyka ~ Porządkek moralny ~ Rząd ~ Prawo ~ Sprawiedliwość ~ Prawnicy ~ Prawa stworzone przez człowieka ~ Status quo ~ Kara ~ Lęk przed karą ~ Dążenie do światowych, społecznych, materialnych wartości

KARIERA ~ POWOŁANIE ZAWODOWE

Przywództwo ~ Pozycje przywódcze ~ Funkcjonowanie w społeczeństwie ~ Chęć osiągnięcia czegoś w życiu ~ Orientacja na cel 

KONTROLA ORAZ CHĘĆ UTRATY KONTROLI

Zbyt duża kontrola kosztuje dużo energii i prowadzi do stłumionych, zniekształconych emocji oraz utraty kontroli

KONTEMPLACJA

Autorefleksja ~ Samoobserwacja ~ Introspekcja ~ Wycofanie ~ Następny krok ~ Opanowanie ~ Zamyślenie ~ Depresja ~ Smutek ~ Ciężar

DEFINICJA PŁCI

Rola związana z płcią (repertuar zachowań, które w danej kulturze postrzegane są jako typowe bądź akceptowalne dla danej płci) ~ Oczekiwania wobec płci ~ Zmiana płci ~ Anima-Animus ~ Kobieta-Mężczyzna ~ W społeczeństwach patriarchalnych pierwiastek męski jest uważany za lepszy, nadrzędny, a żeński za podrzędny

Wodnik ♒︎ - Uran ⛢ - 11. Dom

Powietrze, Jakość -Stała, Yang

WYZWOLENIE

Wolność ~ Niepodległość ~ Rewolucja ~ Powstanie ~ Otwartość ~ Liberalizacja ~ Wolne życie ~ Restrukturyzacja ~ Odnowa ~ Reformacja

ODWAGA DO INDYWIDUALIZACJI

Eksperymentowanie ~ Zasada prób i błędów ~ Inny od innych ~ Nadzwyczajny ~ Wyjątkowość ~ Narcyzm ~ Niekonwencjonalny ~ Ekscentryczny ~ Wyobcowany 

OBIEKTYWNOŚĆ

Obiektywizm w stosunku do siebie (o ile możliwe) ~ Oddzielenie od subiektywnego centrum

DYSTANS

Nieporuszony ~ Chłodny ~ Nieprzystępny~ Zdystansowany

INNA PERSPEKTYWA

Obserwacja ~ Przyglądanie się ~ Projekcje

PARADOKSY ~ ZAPRZECZENIA

Aby dostać się do źródła, musi się wydarzyć coś paradoksalnego ~ „Aby dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd” (Konfucjusz)

GRUPPY LUDZI MYŚLĄCYCH PODOBNIE (LIKE-MINDED PEOPLE)

Prawdziwa przyjaźń ~ Presja rówieśników

INNOWACJE ~ WYNALAZKI

Rewolucyjne myśli ~ Morze pomysłów ~ Burza mózgów ~ Nowoczesne technologie ~ Elektronika ~ Internet ~ Komputery ~ Elektroniczny system danych ~ Science fiction

HIGHER MIND

Schemat mentalny ~ Matrix ~ Indywidualna nieświadomość ~ Podświadomość ~ Mózg ~ Cały układ nerwowy ~ Wysoka elektryczność ~ Przebłyski umysłu ~ Przebłyski myśli ~ Nagłe wglądy ~ Niespodziewane wspomnienia ~ Brak przewidywalności

TRAUMA ~ SZOK

Separacja ~ Osłupienie ~ Zamrożenie ~ Niepokój ~ Nadpobudliwość ~ Nadaktywność ~ Frustracja ~ Nerwowość ~ Nieprzewidywalność

OUTSIDERZY ~ DZIWACY ~ WYJĘCI SPOD PRAWA

Banici ~ Bezprawni piraci ~ Podrzutki ~ Nieznajomi ~ Szaleńcy ~ Dziwacy ~ Obłąkani ~ Zakłady psychiatryczne ~ Zaburzenia psychiczne ~ Życie pozaziemskie

Ryby ♓︎- Neptun ♆ -12. Dom

Woda, Jakość-Zmienna, Yin

ŚWIADOMOŚĆ ABSOLUTNA

Świadomość jedności ~ Źródło wszystkiego ~ Esencja ~ Pierwotny grunt ~ Całość ~ Jedność ~ Nicość ~ Pustka ~ Próżnia ~ Przestrzeń i bezczasowość ~ Absolut ~ Bóg - Bogini ~ Tao ~ Transcendencja ~ Oświecenie 

DUCHOWOŚĆ ~ PROSTOTA

Zwyczajność ~ Prostota ~ Skromność ~ "Oddychamy, by żyć i żyjemy, by oddychać" ~ Prana ~ Uniwersalna Siła Życia ~ Cicha Obecność ~ Duch Święty ~ Duch 

WEWNĘTRZNY WSZECHŚWIAT

Nieustanne poszukiwanie bezwarunkowej, czystej miłości ~ Poszukiwanie wewnętrznego spokoju ~ Potrzeba przebaczenia

IDEAŁY ~ PRAGNIENIA ~ MARZENIA

Życzenia ~ Ostateczne pragnienia ~ Fantazje ~ Wyobraźnia ~ Wizje ~ Wyobraźnia

INSPIRACJA

Muza ~ Wena twórcza ~ Zryw twórczy ~ Muzyka ~ Tworzenie muzyki ~ Śpiew ~ Malarstwo ~ Taniec ~ Poezja ~ Film ~ Przemysł filmowy ~ Glamour

PODDANIE SIĘ CHWILI

Modlitwa w ciszy ~ Poddanie się boskości ~ Medytacja ~ Trans (również w tańcu, malowaniu, muzykowaniu)

ILUZJA ~ ROZCZAROWANIE

Ukrywanie się ~ Tajny ~ Nieuchwytny ~ Niewyraźny ~ Niezauważalny ~ Poranna rosa ~ Pomieszanie ~ Kłamstwa ~ Zaprzeczenia ~ Sekrety ~ Podstępy ~ Uwodzenie

UCIECZKA OD RZECZYWISTOŚCI

Gloryfikowanie ~ Idealizowanie ~ Niechęć do rzeczywistości ~ Unik ~ Ukrywanie sie ~ Izolowanie sie ~ Izolacja

SUBSTANCJE ODURZAJĄCE

Odurzenie ~ Podchmielenie ~ Upojenie ~ Zamroczenie ~ Trans ~ Alkohol ~ Leki ~ Narkotyki ~ Uzależnienia

CHOROBY

Chorowanie ~ Utajone skłonności do choroby ~ Osłabienie ~ Układ odpornościowy ~ Hipochondria ~ Melancholia ~ Wewnętrzne lęki ~ Paranoja ~ Panika

HEILUNG

Uzdrawiające moce ~ Reiki ~ Prana i duchowe uzdrawianie ~ Praca z aurą ~ Uzdrawianie dźwiękiem ~ Formy uzdrawiania hipnotycznego ~ Homeopatia ~ Cisza ~ Relaks ~ Pokój

UMIEJĘTNOŚCI POZAZMYSŁOWE

Jasnowidzenie ~ Zdolność medialna ~ Zdolność uzdrawiania

DRUGA STRONA

Świat duchów / świat astralny

OFIARA ~ MĘCZEŃSTWO

Oczyszczenie ~ Pokuta ~ Sadyzm-Masochizm ~ Cierpiący ~ Smutni ~ Chorzy ~ Biedacy ~ Żebracy ~ Niewolnicy

KONSULTACJA ASTROLOGICZNA

Twoje Dlaczego

Prześlij mi swoje dane za pomocą formularza. Skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe, abyśmy mogli umówić się na konsultacje.